proeven

Standaard Jachthonden Proef voor Epagneul rassen

Agenda Proeven 202321 OKTOBER 2023 - Crobse Waard

Meervoudige Apporteer Proef


relaas


Aanpassingen van de Standaard jachthondenproef.


In oktober 2018 is er een commissie ingesteld die tot taak had om de examenproeven voor jachthonden zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de  trainingsmethoden. 

Daar is het volgende voorstel uit gekomen:


  • Het C-diploma is meer dan voorheen een proef om te beoordelen of de hond voldoende basisvaardigheden heeft geleerd. Een hond met een C-diploma heeft nog onvoldoende basis om mee te gaan op jacht. Vandaar dat de werkgroep meent dat deze proeven met dummy’s kunnen worden uitgevoerd waar dat van toepassing is. Het werken met koud wild, waarop de jachthond wel degelijk examen moet doen, komt voor de jachthond in spé voldoende aan bod in de B en A proef.
  • Bovendien wordt aanzienlijk bespaard op het gebruik van wild als honden bij basisvaardigheden met een dummy werken in plaats van met wild. Er worden bovendien minder aantallen wild gebruikt maar wel meerdere soorten. Daarmee wordt meer aansluiting gecreëerd bij de MAP’s
  • Een aantal C-proeven is zodanig aangepast dat zij meer aansluiten op moderne trainingsmethoden en jachtpraktijksituaties. Er wordt meer geanticipeerd op verleidingen die honden ook tegenkomen tijdens de jacht. Dit maakt de C-onderdelen nuttiger maar ook aantrekkelijker om uit te voeren en te beoordelen
  • De A-proeven sluiten door deze aanpassingen meer aan bij jachtpraktijksituaties.
  • De proeven hebben hun structuur behouden.


N.B.

  • In deze opzet is er vanuit gegaan dat er in de ochtend geen wild meer wordt uitgereikt per deelnemer.
  • Wild wordt bij diverse proeven meerdere malen gebruikt. Dit geeft een extra taak aan de keurmeester om na ieder apport te beoordelen of het wild opnieuw gebruikt kan worden.
  • Bij het model apport is recht naast de baas zitten ook “volmaakt”.

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven is volledig aangepast en staat op de site van ORWEJA.


Alle wijzigingen zijn ter verduidelijking geel gearceerd. In het bulletin wat op dezelfde pagina staat, zijn ook de aanpassingen voor de SJP nog even apart te lezen. Het vernieuwde reglement is alleen online beschikbaar.


Evaluatie van deze aanpassingen zal na afsluiting van het seizoen 2019 plaatsvinden.

Standaard Jachthonden Proef voor Epagneul rassen

door Ad Baijens


Nieuwe naam, nieuwe datum, nieuwe combinatie, nieuw terrein

 

Alles lijkt wel nieuw aan de jachthondenproef op 20 augustus 2016.

Dat klopt maar toch is het de oude vertrouwde oude KNJV proef met de C, B en A onderdelen om jachthonden te toetsen op hun vaardigheid in het werk na het schot.

Nu de proef SJP heet is er meer structuur gekomen in de proeven die de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (Orweja) organiseert.

De SJP regelt dus het examen van de vaardigheden terwijl de Meervoudige Apporteer Proef (MAP) al een wedstrijd is waar in competitie meerdere apporten per beurt moeten worden afgewerkt. De beste honden van de SJP en MAP strijden in de ere-wedstrijd Nimrod ieder jaar om een felbegeerde titel en in de Provinciale Jachthonden Proeven (PJP) doen honden uit hun eigen provincie mee. Zo, dat is uitgelegd.

 

Nieuw is vooral de datum en dan vooral voor de Epagneul Breton. De laatste jaren concurreerde de jachthondenproef begin september met de veldwedstrijd in Nieuwvliet. De goede samenwerking met de Heidewachtel vereniging eindigde in 2015 zodat in 2016 voor het eerst een betere datum gezocht kon worden. Zaterdag 20 augustus is nu de dag waarop de SJP wordt gehouden. De derde zaterdag van augustus kunt u dus voortaan vast in uw agenda zetten.

 

Nieuw is ook het terrein. Liep Breton eerst in Haaften zo verhuizen we nu naar Limburg. Kasteel Daelenbroek is de plaats van samenkomst en in de directe nabijheid op de terreinen van de Beatrixhoeve in Herkenbosch vindt u de proeven. U krijgt tijdig alle informatie als u meedoet of komt kijken.

 

Nieuw is ook de organisatie die door drie samenwerkende verenigingen wordt verzorgd. De Nederlandse Club de Epagneul Français en de Nederlandse Club van de Epagneul Picard, de Epagneul Bleu de Picardie en de Epagneul Pont-Audemer werkt voortaan bij de SJP samen met de Epagneul Breton Club Nederland. Dit jaar begint de NCEF en zo wisselt de organisatie ieder jaar. Een mooie Franse sfeer met alleen maar Epagneuls belooft echt een bijzondere traditie te worden.

 

Eigen keurmeesters

Alle clubs hebben zo hun eigen keurmeesters voortgebracht. Gradus de Klein, José Huisman, Joep Rooijakkers, Ad Baijens, Cees Gosens. Ze doen òf mee òf ze keuren de honden. Kennis en kunde verzekerd en liefde voor de rassen zorgt voor de rest.